Uffe Regnbågen/Rainbow
Blommor/Flower Nature/Nature Tovad Keesull/Tangled keeswool

Väder Hoting

REGNBÅGENS BRO av Paul C. Dahm
Det finns en bro som förenar Himmel och Jord. Den kallas för Regnbågsbron, tack vare dess många färger. Vid denna sida av Regnbågsbron, finns ett land med ängar, kullar och dalgångar med frodigt grönt gräs. När ett älskat djur dör, kommer djuret till denna plats. Det finns alltid mat och vatten, och varmt vårväder. De gamla och svaga djuren blir unga igen. De som har blivit skadade görs hela igen. De leker hela dagen med varandra. Men, det är en sak som saknas. De är inte tillsammans med den speciella personen som älskade dem på jorden. Så, varje dag springer de och leker, tills den dagen kommer när någon plötsligt slutar leka och tittar upp. Nosen rycker till, öronen reses, ögonen stirrar, och denna rusar så plötsligt från gruppen. Du har blivit upptäckt. Och när du och din speciella vän möts, kramar ni om varandra lyckliga att återförenas, för att aldrig mer skiljas åt. Ditt ansikte kysses igen och igen och igen; din hand smeker åter det älskade huvudet, och du tittar åter igen in i ögonen på ditt tillitsfulla djur, som så länge varit borta från ditt liv men aldrig frånvarande i ditt hjärta. Sedan går ni tillsammans över Regnbågsbron, för att aldrig mer skiljas åt...
RAINBOW BRIDGE by Paul C. Dahm
Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.
When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable. All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind. They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster. You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart. Then you cross Rainbow Bridge together.......
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!
copyright © Ylvis